Web Analytics
Doc. rndr. radoslav omelka phd

Doc. rndr. radoslav omelka phd

Katedra botaniky a genetiky FPV UKF v Nitre

Centrálny informačný portál pre výskum, vývoj a inovácie

Katedra botaniky a genetiky FPV UKF v Nitre

NCP VaT \u003e doc. RNDr. Radoslav Omelka, PhD., 23.5.2013

Katedra botaniky a genetiky FPV UKF v Nitre

Školitelia doktorandské

Katedra botaniky a genetiky FPV UKF v Nitre

Kiska vymenoval vyše tridsať vysokoškolských profesorov | Info.sk

Vo Výskumnom centre AgroBioTech predstavili kľúčové objavy spojené s ...

Prezident vymenoval 31 nových vysokoškolských profesorov: Tu je ich ...

Persons at SUA - doc. Ing. Radoslav Židek, PhD.

Centrálny informačný portál pre výskum, vývoj a inovácie

Katedra botaniky a genetiky FPV UKF v Nitre

Kiska vymenoval 31 vysokoškolských profesorov (zoznam) - SME

Prezident A. Kiska vymenoval 31 nových vysokoškolských profesorov

Andrej Kiska professzorrá nevezte ki Németh Ilonát | Paraméter

Kiska vymenoval 31 vysokoškolských profesorov - Domáce - Správy ...

Predstavili výskum a výsledky práce AgroBioTech SPU v oblasti ...

Katedra botaniky a genetiky FPV UKF v Nitre

Super User

Lidé na SPU - prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.

Vo Výskumnom centre AgroBioTech predstavili kľúčové objavy spojené s ...

Gymnázium Janka Kráľa, Zlaté Moravce

Vo Výskumnom centre AgroBioTech predstavili kľúčové objavy spojené s ...

Centrálny informačný portál pre výskum, vývoj a inovácie

Prezident A. Kiska vymenoval 31 nových vysokoškolských profesorov ...

Calaméo - NÁŠ ČAS 3 EN / 2018

Vo Výskumnom centre AgroBioTech predstavili kľúčové objavy spojené s ...

Centrálny informačný portál pre výskum, vývoj a inovácie

Andrej Kiska professzorrá nevezte ki Németh Ilonát | Paraméter

Ľudia na SPU - prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.

Andrej Kiska professzorrá nevezte ki Németh Ilonát | Paraméter

PrÃloha 2 Zoznam obhájených prác na FPV v r. 2008

Andrej Kiska professzorrá nevezte ki Németh Ilonát | Paraméter

Vedenie fakulty - Fakulta prírodných vied :: Univerzita Konštantína ...

Správa o vedecko-výskumnej Ä innosti FPV UKF v Nitre za rok 2012

SEZNAM ÚASTNÍK KONFERENCE - PDF

Autori | ENIGMA

Vo Výskumnom centre AgroBioTech predstavili kľúčové objavy spojené s ...

Kiska vymenoval desiatky profesorov, pozrite si ich zoznam ...

Autori | ENIGMA

Persons at SUA - prof. Ing. Jozef Golian, Dr.

Vo Výskumnom centre AgroBioTech predstavili kľúčové objavy spojené s ...

NCP VaT \u003e Veda v CENTRE - Nitra - stránka č. 2

Calaméo - Náš Čas 5 / 2018

Univerzita J. Selyeho - Slovak

Jeden zo špičkových vedeckých tímov UKF v Nitre nesie názov ...

Univerzita J. Selyeho - Slovak

Autori | ENIGMA

PRACOVISKÁ FAKULTY PRÍR

Vo Výskumnom centre AgroBioTech predstavili kľúčové objavy spojené s ...

Andrej Kiska professzorrá nevezte ki Németh Ilonát | Paraméter

Calaméo - Náš Čas 1/2017

SEZNAM ÚASTNÍK KONFERENCE - PDF

NCP VaT \u003e Veda v CENTRE - Nitra - stránka č. 2

SEZNAM ÚASTNÍK KONFERENCE - PDF

Vo Výskumnom centre AgroBioTech predstavili kľúčové objavy spojené s ...

Univerzita J. Selyeho - Slovak

ORGANIZING COMMITTEES Sci

NCP VaT \u003e 2013

Školitelia doktorandské

Department of Botany and Genetics, FNS CPU in Nitra

Univerzita J. Selyeho - Slovak

NCP VaT \u003e Veda v CENTRE - Nitra - stránka č. 2

How to write a thank you letter after a college interview by ...

Členstvá v medzinárodn

Univerzita J. Selyeho - Slovak

Calaméo - Náš Čas 4 / 2017

Lekari.sk - Zoznam lekárov

Univerzita J. Selyeho - Slovak

Školitelia doktorandské

Témy dizertaÄ ných prác v akademickom roku 2009/2010 na FPV ...

Ocenení autori | SAPV - Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied

Univerzita J. Selyeho - Slovak

ORGANIZING COMMITTEES Sci

èíslo

ŠP: Aplikovaná biológia

Autori | ENIGMA

PDF) DEVELOPMENT OF SECONDARY LANDSCAPE STRUCTURE IN THE VILLAGE OF ...

Aktuality

5. Biologické dni

ŠP: Aplikovaná biológia

Calaméo - NÁŠ ČAS 5 / 2017

PDF) DEVELOPMENT OF SECONDARY LANDSCAPE STRUCTURE IN THE VILLAGE OF ...

PrÃloha 2 Zoznam obhájených prác na FPV v r. 2008

Ocenení autori | SAPV - Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied

Učebné texty a monografie | KATEDRA CHÉMIE

ŠP: Aplikovaná biológia

Ocenení autori | SAPV - Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied

VOTOBIA OLOMOUC INFOTECH 2007 INFOTECH 2007 MODERNÍ INFORMAČNÍ A ...

Ocenení autori | SAPV - Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied

Predstavili výskum a výsledky práce AgroBioTech SPU v oblasti ...

Mgr. Imrich Jakab, PhD.,

SLOVENSKÁ ARCHEOLÓGIA ROČNÍK LX 2012 ČÍSLO 1 - PDF

Jeden zo špičkových vedeckých tímov UKF v Nitre nesie názov ...

SLOVENSKÁ ANTROPOLÓGIA - PDF

Lekari.sk - Zoznam lekárov

Ocenení autori | SAPV - Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied

SLOVENSKÁ ARCHEOLÓGIA ROČNÍK LX 2012 ČÍSLO 1 - PDF

PDF) Application of ISSR and SSR combined data to assess genetic ...